Vliv běhání na lidský organismus

běh Dubné

  Běh je bezpochyby osvědčenou medicínou. Má velmi pozitivní vliv na lidský organismus. Je přínosem pro tělesné i duševní zdraví.

Plavání a jeho vliv na zdraví

plavani

Ideální celoroční aktivita. Přesně tak bychom mohli charakterizovat plavání. V zimě totiž můžeme navštěvovat kryté bazény, zatímco v létě to mohou být třeba plovárny, stejně jako přírodní nádrže, nebo rybníky.

Čti dál...

10 pozitivních vlivů cyklistiky na zdraví

koloaja

Pozitivní účinky sportu jsou prokázané. Sport nám dokáže zlepšit náladu, pomáhá nám zapomenout na starosti......

Čti dál....

 

haha
 
 
 Pohybová aktivita se stává v posledních letech stále více opomíjeným aspektem lidského života. Není tomu tak právem. Pohyb je základním projevem člověka od pradávna a lidský organismus je právě na něj navyklý. Jak ovlivňuje pohybová aktivita naše zdraví a jakým způsobem se o ni můžete opřít při řešení zdravotních komplikací?
 
                                                               AKCE 2020
       
Běh Velká Morava 4.4.    
Potápěči čistí lagunu Pasohlávky  9.5.2020  ........ ZRUŠENO
Dubenský běh  16.5    ZRUŠENO
Kréta  11.6-21.6    
       
 T-mobile běh  !!!  16.9.2020    Přihláška
       
Mezinárodní setkání na lávce Mikulčice-Kopčany 31.12. 12:00  

 

 

 

2/ BOHATSTVÍ VZNIKÁ Z PRÁCE

Bohatství společnosti vzniká spontánními aktivitami svobodných lidí (afirem), nikoli regulacemi, dotacemi apřerozdělováním. Daně mají být nízké apřehledné. Zrušíme zbytečné anefunkční či vyloženě nebezpečné instituce aúřady. Budeme dlouhodobě aradikálně snižovat výdaje státu.


Např.

  • Zjednodušíme daňový systém aněkteré daně zrušíme.
  • Snížíme zdanění práce. Zavšech okolností semusí vyplatit pracovat, nikoli čerpat dávky.
  • Zjednodušíme sociální systém. Sociálních dávek má být málo ajejich systém přehledný. Stát má sloužit jako poslední záchranná síť, kdyžselže vše ostatní.
  • Zrušíme dotace zestátního rozpočtu propolitické neziskovky.
  • Zastavíme dotace velkým korporacím.
  • Nebudeme poskytovat zahraničním firmám investiční pobídky.
  • Budeme podporovat české firmy doma iv zahraničí.
  • Naší prioritou vevýdajích budou starobní důchody. Jsou oceněním lidí, kteří protuto republiku pracovali.
 
ROZVOJ EKONOMIKY A PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ 
 
 
Jednoduchý daňový systém, zvýšení produktivity práce prostřednictvím omezení byrokracie. Prosazujeme zachování koruny a zastavení přebujelého systému dotací.


Daně, zákony
1) Lidé tu nejsou pro stát, ale stát je pro lidi. Proto požadujeme co nejméně úředníků, úřadů, zákonů a regulace. Stát má zbytečně moc agendy a zasahuje i tam, kde není třeba.
2) Preferujeme malý počet dobře placených úředníků nad velkým počtem špatně placených.
3) Budeme navrhovat zákony týkající se ekonomické oblasti tak, aby byly stručné, jasné, přehledné. Na každou jednotlivost není třeba zákon.
4) Požadujeme od daní, aby byly snadno pochopitelné pro každého. Jakmile je třeba daňových poradců, je systém špatný. Daň nesmí být trestem za úspěch.
5) Odmítáme nevědecké bludy, že čím vyšší jsou daně, tím větší má stát příjmy. Vyšší daně většinou odradí lidi od práce.
6) Odmítáme, aby cílem státu bylo maximalizovat inkaso daní. Cílem státu je, aby se občané měli dobře. Ti se budou mít dobře, když je stát nebude odírat. Proto preferujeme nízké daně před vysokými. Nezvýšíme žádné daně. Nikdy.


Česká koruna
7) Požadujeme zachování české koruny. Koruna je pro ČR užitečná. V ekonomikách jako Řecko nebo Itálie vidíme neblahé dopady zavedení eura.


Vyšší mzdy
8) Za problém české ekonomiky považujeme nízké mzdy. Řešení nízkých mezd však není v administrativním zvýšení, nýbrž ve zvýšení produktivity práce.
9) Produktivitu práce chceme zvýšit skrze snížení byrokracie i daní.


Snižování výdajů
10) Budeme se zaměřovat na snižování výdajů namísto zvyšování daní.
11) Preferujeme nepřímé daně nad přímými, protože méně demotivují od práce a podnikání.
12) Stát má lidem sloužit a nikoli je zadlužovat. Hospodařit s deficitem státního rozpočtu by mělo být naprosto výjimečné třeba v hluboké ekonomické krizi, při povodních velkého rozsahu a podobně.
13) Vycházíme z předpokladu, že podnikatel a živnostník ekonomice pomáhá, nikoli z předpokladu, že podnikatel a živnostník je zloděj.


Omezení dotací
14) Odmítáme dotace, protože pokřivují trh. Není normální čerpat dávky a dotace, normální je pracovat či podnikat. Bohatství vzniká z práce.
15) Odmítáme výběrové přerozdělování, veřejné výdaje mají sloužit co největšímu počtu občanů. Proto typickou oblastní, kde stát má investovat, je infrastruktura – například dálnice.

 
PRŮMYSL A OBCHOD 
 
 
Zdravý rozum. Podpora českých firem.


1) Podpora českých firem doma i v zahraničí.
• Naším hlavním cílem je podpora českých podnikatelů na domácím i na zahraničních trzích především vytvářením takových podmínek, kdy se bude zvyšovat jejich konkurenceschopnost i v dnešním hospodářském světě, pokřiveném různými nesmyslnými dotacemi a subvencemi.
• Hájíme myšlenku, že středně velké firmy s českým kapitálem drží naše hospodářství a zajišťují jeho stabilitu.
• Ukončíme programy poskytování státních pobídek a daňových úlev pro nově příchozí zahraniční společnosti. Namísto toho budeme zlepšovat podnikatelské prostředí pro všechny podniky, podnikatele a živnostníky, a to především snižováním daňové zátěže a rušením zbytečných regulací.


2) Prosadíme zásadní snížení daní a především snížení daně z práce.
• Legální práce a zaměstnávání se musí vyplatit. Vysokým zdaněním stát demotivuje zaměstnance i podnikatele a zpomaluje ekonomiku. Zároveň tak vzniká snaha obcházet platné zákony. Výše zdanění práce v České republice je pro nás nepřijatelná. Ze zemí OECD patříme mezi státy s nejvyšším zdaněním práce, v roce 2018 jen v šesti zemích OECD bylo vyšší zdanění práce než v České republice.
• Odstraníme fiktivní superhrubou mzdu, zaměstnanec musí vědět, kolik je skutečně odváděno státu za jeho práci. Dnešní odvody zaměstnavatele, které se zdánlivě zaměstnance netýkají, zásadně ovlivňují výši čisté mzdy zaměstnance.


3) Prosadíme přehlednost a jednoduchost zákonů a daňových povinností.
• Zákony musí být pro všechny jednoduché a pochopitelné. To samé se týká daňového přiznání a souvisejících úkonů. Zrušíme systém výjimek i odkazů napříč různými zákony a dalšími předpisy. Podnikatel si musí být schopen vypracovat daňové přiznání sám, aniž by využíval a platil poradce či specialistu, musí mít možnost se v problematice orientovat.
• Pro živnostníky a drobné podnikatele zavedeme jednu paušální výši nákladů.
• Zrušíme EET.
• Zásadně nesouhlasíme se skrytým vyváděním nezdaněných zisků z České republiky. Je pro nás nepřijatelné, aby nadnárodní technologický gigant, jehož roční tržby se na našem území odhadují minimálně na 4 miliardy korun, odvedl v Čechách daň necelých 9 milionů korun, zatímco daňová správa šikanuje menší české podnikatele.


4) Odstraníme bariéry na trhu práce.
• Prosadíme zrušení minimální mzdy. Z praxe je zřejmé, že minimální mzda paradoxně omezuje možnost zaměstnat ty nejzranitelnější skupiny populace. Důsledkem je, že zaměstnavatel nahradí pracovní sílu jiným způsobem – např. zakoupením techniky namísto vytvoření pracovního místa a pracovní síla je tím následně nezaměstnatelná.
• Výše mzdy musí být vždy projevem svobodné vůle a dohody, na základě potřeb a přání zaměstnance i zaměstnavatele.
• Provedeme revizi zákoníku práce s cílem zvýšení smluvní volnosti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V dnešní době řešíme nedostatek pracovní síly na českém trhu. V období minimální nezaměstnanosti.
• U mnoha zaměstnavatelů je trendem zaměstnávat spíše mladší zaměstnance a zbavovat se starších pracovníků. Stále více lidí v důchodovém věku by ale chtělo i nadále pracovat a předávat své životní a pracovní zkušenosti, zvýšit svůj příjem, ale v neposlední řadě se i společensky začlenit a být potřební. Tuto, mnohdy vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, chceme povzbudit osvobozením od daně z příjmů ze závislé činnosti. Toto osvobození chceme pro zaměstnance od dosažení 60 let věku, pokud měli účast na zdravotním a sociálním pojištění alespoň 35 let.
• V celkovém důsledku se aktivní zaměstnanci v důchodovém věku vyplatí i státnímu rozpočtu, neboť aktivní důchodce zajistí dodatečné výnosy oproti stavu, kdy pobírá pouze starobní důchod.
• Na některé pozice – především na jednoduché manuální práce – podnikatelé nejsou schopni sehnat pracovní sílu v České republice. Umožníme navýšit kvóty do rozumné výše pro zahraniční pracovníky z bezpečných zemí podle aktuální poptávky na trhu práce, kteří budou mít šanci získat v krátké době pracovní povolení. Na druhou stranu zpřísníme kontrolu pracovních agentur, aby nedocházelo k obcházení platných zákonů.


5) Digitalizace nesmí znamenat digitální buzerování občanů a firem.
• V České republice se do eGovernmentu již investovalo hodně energie a financí. Vznikly některé kvalitní systémy a registry. Je načase věnovat energii do jejich propojení a využití pro prospěch občanů a firem (například zamezit neustálému dokladování faktů, které státní úřady již od občana/firmy 100x mají), nikoli vytváření dalších.
• Zachováme dobrovolnost občanů a firem u státních elektronických „novinek".


6) Zajistíme, aby Česká republika byla energeticky plně soběstačná.
• Ideologii (a výkřiky různých zájmových uskupení) musí v energetice nahradit racionalita, fyzika a ekonomická udržitelnost.
• Ochrana zájmů české energetiky a maximální míra jejího rozvoje nezávisle na snahách okolních zemí musí mít jasnou oporu v legislativě (Energetický zákon).
• Další rozvoj jaderné energetiky je pro zemi parametrů ČR klíčový.
• Rozumné využití obnovitelných zdrojů a odsířených uhelných elektráren musí klást důraz na respektování možností přenosové sítě. Hlavními principy musí být rozmanitost a vyváženost.
• Energetický trh je dnes pokřiven existencí dotací do obnovitelných zdrojů, které by bez dotací nebyly konkurenceschopné. Tyto dotace hradí spotřebitel v rámci platby za energie i v rámci výdajů ze státního rozpočtu. Zastavíme zvýhodňování tzv. obnovitelných zdrojů na úkor jiných ekologických zdrojů, jako je například jaderná energie. Cena elektrické energie pro spotřebitele musí být férová a tržní.
• Klíčová je pro nás koncová cena energií pro uživatele.

7) Zamezíme neproduktivnímu čerpání z veřejných zdrojů (EU i státní rozpočet).
• Ukončíme plýtvání finančních prostředků na financování politických neziskových subjektů a ušetřené prostředky využijeme na rozvoj naší země.

8) Podpoříme rozmanitost zahraničního obchodu vytvořením vhodných podmínek pro naše vývozce, nechceme být jen montovnou Evropy.
• Česká ekonomika je exportně orientovaná a zahraniční obchod v ní hraje velmi významnou roli. Budeme prosazovat proexportní politiku, která povede ke geografické i komoditní rozmanitosti našeho zahraničního obchodu.
• Měnový kurz hraje významnou roli v každé ekonomice. Jeho změny mají vliv na ekonomický růst země a její mezinárodní konkurenceschopnost. Mnohdy je též využíván jako nástroj obchodní politiky. Přijetím eura bychom ztratili kontrolu nad měnovým kurzem, a i proto jsme pro zachování české koruny. Jsme proti přijetí eura.
• Veřejné instituce jsou od toho, aby podporovaly naše vývozce, proto budeme efektivně koordinovat činnost všech veřejných institucí do podoby progresivní a důsledné politické a ekonomické diplomacie, která povede k vybudování vzájemně přínosných mezinárodních vztahů a větším výkonům našeho zahraničního obchodu. Tím mimo jiné přispějeme k tomu, abychom se vrátili na tradiční trhy, kde má naše země historicky dobré jméno.
• Spojíme CzechInvest a CzechTrade do jedné organizace, abychom dosáhli lepšího řízení a provázanosti.
• Náš zahraniční obchod si zaslouží podporu, proto budeme více podporovat systém financování proexportních aktivit a optimalizujeme vztahy mezi Českou exportní bankou a Exportní garanční a pojišťovací společností. Zasadíme se o to, aby došlo k jejich sloučení.

 
PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI 
 
 
Podpoříme třetí dítě do rodiny.
1) Sociální politika Trikolóry je zaměřena především na podporu rodin s dětmi a jejich soudržnosti, na občany, kteří jsou již ve starobním důchodu, a také na občany, kteří nejsou schopni si v důsledku svého zdravotního stavu zajistit vlastní prací dostatek finančních prostředků pro sebe a svoje rodiny.
2) Důsledně trváme na definici manželství jako svazku muže a ženy. Rodinu tvoří otec a matka, jejich děti a případně prarodiče či další příbuzní.
3) Na dítě v rodině je potřeba se dívat jako na kapitál, nikoliv jako na objekt sociální péče. Rodina je předpokladem svobodné a funkční společnosti. Je zprostředkujícím článkem mezi jednotlivcem a státem. Rodina představuje „soukromé řešení veřejných problémů" a všude tam, kde veřejné instituce přejímají její úkoly, je takové řešení na jedné straně dražší, na druhé straně méně pružné, a především méně lidské.
4) Naše řešení podpory rodin vychází z těchto skutečností:
• Nepříznivý demografický vývoj mohou zvrátit jen vícečetné rodiny, přičemž ekonomicky aktivní rodiny se třemi a více dětmi mají specifické potřeby ve srovnání s rodinami menšími, a proto budeme takové rodiny cíleně podporovat.
• Podle závěrů důchodové komise z roku 2017 odvede ekonomicky aktivní rodina s dětmi, oproti ekonomicky aktivní rodině bez dětí, za životní cyklus do státního rozpočtu o 3,5 milionu korun více na každé dítě, které vychová.
• V porovnání s tím nás integrační systém pro cizince stojí 1,7 mil. korun na jednoho cizince (migranta), oproti tomu náklady na rodinu se třetím a dalším dítětem činí 200 000 až 300 000 korun, přičemž investice do dětí je v podstatě bezriziková.

Podpora rodin s dětmi
5) Ponecháme rodinám jejich peníze.
• Snížíme daňové břemeno, aby rodina měla možnost ponechat si co největší část toho, co si vydělá. Příčinou chudnutí ekonomicky aktivních rodin (tj. těch, kde živitel/é pracuje/pracují) není nízký příjem, ale vysoké daně. Co ponecháme rodinám, to ušetříme na sociálním státu. Snížením daňové zátěže umožníme pracujícím lidem v produktivním věku vytvořit si navíc zdroje na dobu stáří. Nižší daně – větší bohatství.


6) Zvýšíme daňový bonus za každé dítě a za rodiče, který děti vychovává.
7) Rodiče, které vychovávají vlastní čtyři a více dětí, a neberou žádné dávky, osvobodíme od daně z příjmu.
8) Vrátíme rodičovskému příspěvku jeho původní smysl, aby maminky mohly být doma se svými dětmi alespoň tři roky.
• Příspěvek bude vyplácen minimálně tři roky, pokud bude jeden z rodičů pečovat o dítě. Umožníme výplatu příspěvku i prarodičům, kteří jsou v důchodu, pokud převezmou péči o dítě v rodině za rodiče, který nastoupil do zaměstnání.


9) Zajistíme úhradu zdravotního i sociálního pojištění pro jednoho z rodičů při péči o dítě do deseti let v případě péče o tři a více dětí, bude-li druhý z rodičů výdělečně činný.
10) Vrátíme porodné všem maminkám – vyjma případů matek, které svěří své děti do náhradní rodinné péče.
11) Budeme podporovat především osvojování dětí a v krajním případě dlouhodobou pěstounskou péči před krátkodobou. Krátkodobá pěstounská péče není efektivní, jedná se spíše o výdělečnou činnost nezohledňující potřeby dětí.
12) Usnadníme zřizování firemních školek.
• Umožníme zaměstnavatelům zřizovat firemní školky nikoliv jako vzdělávací zařízení, ale jako místo otevřené ostatním druhům péče zřizované mimo školský zákon tím, že zjednodušíme legislativu, která usnadní vznik takových zařízení.


Sociální zabezpečení
13) Provedeme revizi sociálních dávek vedoucí ke zjednodušení a zabránění jejich zneužívání.
14) Podmíníme vyplácení sociálních dávek řádnou školní docházkou dětí.
15) Zabráníme zneužívání příspěvků na bydlení
• Výši příspěvku nastavíme tak, aby nepřekročila průměrnou výši nájmů na metr čtvereční v konkrétní obci a městě.


16) Posílíme vzájemnou propojenost úřadů spadajících pod správu ministerstvo práce a sociálních věcí a jejich efektivní komunikaci


Důchody, péče o seniory a osoby závislé na péči
17) Umožníme přispívat rodičům či prarodičům na důchod.
• Umožníme posílat 1 % ze svých příjmů rodičům či prarodičům, kteří jsou v penzi, jako příspěvek na důchod.


18) Budeme garantovat fixní výši minimálního důchodu.
19) Pečujícím osobám zajistíme takovou výši starobního důchodu, aby nebyly trestány za dlouhodobou péči o své blízké.
20) Podpoříme zdravotně sociální péči v domácím prostředí.
21) Zvýšíme výši příspěvku na péči pro lidi, kteří si sami nedokážou zajistit pro nemoc či stáří základní životní úkony.
22) Zajistíme důstojné mzdy pracovníkům v sociálních službách.
23) Zajistíme dostatek finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb a pro osoby závislé na péči.
24) Podpoříme zdravotně sociální péči v domácím prostředí. Současný růst lůžek v domovech pro seniory není dlouhodobě financovatelný.


Podpora osob se zdravotním postižením
25) Změníme způsob posuzování zdravotního stavu pro různé kompenzace zdravotního postižení a zajistíme, aby občané nečekali dlouhé měsíce, než je jim poskytnuta nezbytná pomoc.
26) Podpoříme zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce. Formou daňových bonusů daňově zvýhodníme zaměstnavatele, kteří na volném trhu práce zaměstnají osoby se zdravotním postižením.

 
FINANCE 
 
 
Bohatství národa je součtem bohatství jednotlivců.


Veřejné rozpočty
1) V oblasti veřejných rozpočtů se vrátíme k rozpočtové zodpovědnosti s cílem nezatěžovat budoucí generace našimi současnými dluhy. Budeme prosazovat pravidlo, že v období ekonomického růstu mají vznikat vyrovnané, případně přebytkové rozpočty.

• Zvýšíme adresnost sociálních dávek, zjednodušíme daňový systém, snížíme daňovou zátěž firem i domácností, snížíme majetkové daně. Zabráníme častým změnám daňových zákonů.
• Snížíme daně sociálně slabším skupinám obyvatelstva zvýšením částky příjmu, ze které se daň z příjmu vůbec neplatí (v ČR i přes inflaci mnoho let zamraženo na stejné úrovni). Zároveň snížíme daně i bohatším obyvatelům zrušením Kalouskovy daně (7 % příplatek solidární daně).
• Zasadíme se o zrušení EET.
• Zrušíme daně z úroků obyvatelstva i firem.
• Zlevníme potraviny snížením sazby DPH 15 % na 10 %.
• Pro živnostníky a drobné podnikatele rozšíříme možnost placení daní paušálem sjednocením výdajů pro všechny skupiny na 80 % a do výše výdajů 1 mil. Kč.
• Zavedeme úpravy sociálního systému tak, aby se lidem vyplatilo pracovat, a zamezíme zneužívání sociálního systému.
• Změníme název tzv. sociálního „pojištění" a zdravotního „pojištění" na terminologicky odpovídající sociální a zdravotní daň, tyto daně snížíme.
• Naší prioritou bude zajištění důstojného stáří. Odpovědným hospodařením v období ekonomického růstu vytvoříme prostředky pro budoucí výplatu penzí.
• Snížíme „zastropování" zdravotní a sociální daně, aby toto opatření nebylo výhodné jen pro nejbohatší, ale aby se vyplatilo i střední třídě. Například zrušíme platby sociální a zdravotní daně u ročních odměn vyplácených zaměstnancům.


Bezpečnost, regulace, mezinárodní souvislosti
2) Finančně zabezpečíme fungování vnitřní a vnější bezpečnosti.
• Finančně podpoříme smysluplná opatření boje proti nelegální masové migraci.

3) Odstraníme nesmyslné regulace, které omezují osobní svobodu jednotlivce.
• Zjednodušíme zákoník práce.


4) Zastavíme zásahy státu a EU do hospodářství a navrhneme kroky vedoucí k odstranění dříve přijatých, mnohdy nadbytečných opatření.
• Omezíme počet operačních programů financovaných z fondů EU, optimálně na dva, a to sociální (především pak na výstavbu zařízení pro starší lidi) a program zabezpečující výstavbu a rekonstrukci liniových staveb.
• Vytvoříme podmínky, které efektivně a tržně-konformně zabrání vývozu zisků do zahraničí, například prostřednictvím podpory reinvestic formou započítávání investic v předem stanovené výši do daňových základů.


Energetická soběstačnost
5) Budeme bránit vícezdrojovou energetickou soustavu.
• Budeme prosazovat energetickou soběstačnost. Jadernou energii považuje za nejefektivnější, budeme podporovat investice do nových bloků a případnou dostavbu Temelínu a rekonstrukci Dukovan.
• Budeme vyjednávat s Německem, aby se finančně podílelo na technických stavbách (transformačních stanic) se snahou minimalizovat rizika z případných blackoutů, které mohou přijít díky jejich nezodpovědné energetické politice.


Podpora výstavby
6) Podpoříme bytovou výstavbu na nabídkové straně.
• Zavedeme opatření, která povedou ke snížení cen bytů, nebo aspoň k zastavení jejich růstu tím, že podpoříme opatření na nabídkové straně bytové výstavby mimo jiné snížením vlivu negativních zájmových skupin (památkářů, zelených ekoteroristů a různých účelových neziskových organizací).
• Zefektivníme proces získávání stavebního povolení např. snížením počtu subjektů, které zasahují do stavebního řízení, a přeneseme stavební řízení do jednoho úřadu.
• Zrušíme daně z převodu nemovitosti.
• Zachováme individuální odpovědnost jednotlivců při zabezpečování bydlení.
• Převezmeme pozitivní zkušenosti z nejlepších zemí dle Doing Business Index pro oblast povolování staveb.

 
ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINY, MYSLIVCI A RYBÁŘI 
 
 
 
 
Soběstačnost při výrobě potravin


Zemědělská půda je národní bohatství
1) Chceme chránit půdu a přírodní zdroje.
• Půda je prioritní výrobní prostředek. Zamezíme další degradaci a prosadíme větší ochranu půdy nejen přes novelu příslušných zákonů, ale zároveň úpravou dotačních podmínek a podmínek hospodaření na zemědělské půdě a zároveň budeme klást důraz na minimalizaci záboru nejkvalitnějších půd výstavbou změnou zákona na ochranu zemědělského půdního fondu.
• Zemědělskou půdu musíme zúrodňovat a to zajistíme jen hospodařením na ní, s vyváženou živočišnou výrobou. Podpory na plochu podmíníme chovem hospodářských zvířat k tvorbě organické hmoty v půdě a zvyšování úrodnosti půdy
• Podpoříme stanovení doby minimálního nájmu na 7 roků (do půdy je nutné investovat, nemůže se každý rok měnit nájemce nebo pachtýř). Zákonem nastavíme koupi zemědělské půdy tomu, kdo na ni bude hospodařit.


Zemědělství
2) Chceme soběstačnost nebo přesněji rovnováhu mezi domácí produkcí a spotřebou potravin.
3) Chceme zvýšení podílů tuzemských potravin ve velkých řetězcích.
4) Otevřeme diskusi o regulaci a omezování přípravků na ochranu rostlin, což nyní silně zasahuje rostlinnou výrobu.
5) Podporujeme malé, střední i velké agropodniky. Všechny mají v ČR své místo a význam.
6) Bez dotací se v současném stavu EU naše zemědělství neobejde. Budeme však vždy prosazovat systémový a jednoduchý způsob dotování (na hektar; na zvíře), nikoli adresné dotace pro vyvolené.
• Chceme sjednocení plateb (nyní Holandsko 393 eur/ha, Česká republika 234 eur/ha).
• Dotace poskytovat jen těm, kteří tvoří tržby (32 tis. žadatelů o dotace, ale jen 1 850 z nich tvoří více než 80 % produkce).
• Vyšší část dotací z I. pilíře směrovat na citlivé sektory cca 25 % (zelenina, ovoce, brambory a hospodářská zvířata).

7) Budeme podporovat včelařství, jednu z tradic naší země. Chceme soběstačnost ve výrobě medu.
8) Budeme podporovat využívání odpadů a zemědělských produktů v ekonomice.
9) Zavedeme systém pojištění těžko předvídatelných rizik (sucho, extrémní cenové výkyvy – zhroucení trhů).


Potravinářství
10) Podporujeme výrobu a spotřebu regionálních a místních potravin. Označení českou státní vlajkou jen potraviny, které obsahují 100 % české suroviny.
• Krmiva z domácí produkce.
• Zvířata odchovaná v českých provozech.
• Zvířata poražená a zpracována v domácích provozech.
• Výrobky zabaleny v českých zpracovatelských provozech.


Myslivost a rybářství
11) Podpoříme Myslivost jako součást kulturního dědictví, spolkovou aktivitu. Zamezíme pokusům o znemožnění držení zbraní občany. Jsme národ rybářů a rybářství budeme podporovat.
12) Ochráníme zemědělce a rybáře před stále většími škodami způsobenými rostoucím počtem absolutně chráněných predátorů.


Vodní hospodářství
13) Realizace a podpora výstavby retenčních a vodních nádrží za účelem zvýšení vodních ploch, což ovšem v první řadě znamená odbahnit stávající rybniční soustavu a zachránit lesy.
14) Chceme zlepšení hospodaření se srážkovými vodami u domácností, průmyslových podniků, v zemědělství a na veřejných prostranstvích. Zákonem stanovíme povinnost budovat vodě prostupné odstavné plochy a parkoviště u veškeré výstavby.
15) Podpoříme řešení erozí a vsakování do půdy moderním hospodařením na bázi precizního zemědělství, nikoli nesmyslným zatravňováním vedoucím k nulové produkci.


Zlepšit informovanost nezemědělské veřejnosti
16) Zvýšíme prestiž a budování dobrého jména zemědělství – budeme veřejnosti vysvětlovat, že jde o moderní obor, který se stále vyvíjí a využívá špičkových technologií. Potraviny nerostou v regálech supermarketů. Dobří zemědělci, za kterými stojíme, se nesnaží vytěžit z půdy maximum, ale hledají vhodné postupy, jak udržet kvalitu půdní úrodnosti a zároveň zajistit ekonomický chod farmy. Strategický význam zemědělců (v roce 2050 cca 10 mld. obyvatel a méně než 0,15 ha na obyvatele planety a 3 až 4 krát vyšší růst střední třídy obyvatelstva, kteří si potraviny budou chtít koupit).
17) Zajistíme dostatečný prostor zemědělským odborníkům, aby mohli vysvětlovat fakta a omezovat tím vliv neodborných ekologistických aktivistů na zemědělskou činnost. Budeme naše obyvatelstvo informovat o reálném stavu využívaní ochranných chemických prostředků a průmyslových hnojiv.

 1/ BRAŇME NORMÁLNÍ SVĚT    HUMPOLIK.EU
 3/ ŽIJEME V ČESKÉ REPUBLICE

Login Form

Počasí Hodonín - Slunečno.cz

 Podporují mne

 
 logo autoservis toth
 pasologo
 spacek1
 svazčeskýchpotápěčů
 sykoralogo
 VZP modul A CMYK page 001
 Snmek obrazovky 2013 06 03 v14.39.05
 servis Hodonin

Joomla! 3.9.18  —  © 2019 humpolik.eu

Běž nahoru
JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework