Sport

Oblíbená místa

Luhačovice

Mé z jedno nejoblíbenějších a časově dostupných míst. Luhačovice jsou město v okrese Zlín ve Zlínském kraji, 16 km jihovýchodně od Zlína na říčce Šťávnice. Město má katastrální výměru 33 km², 1 099 domů a žije zde přibližně 5 100 obyvatel. V Luhačovicích jsou čtvrté největší lázně v České republice a největší na Moravě.

Promenáda

Lednice

Radějov

Lučina přehrada

Dubné

Obec Dubné se nachází 7 km západně od Českých Budějovic v malebné krajině mezi rybníky pod úpatím prvních kopců Blanského lesa. Tvoří ji tyto části: Dubné, Křenovice, Třebín a Jaronice. První písemné zmínky o Dubném jsou z roku 1263.

V současné době (5.11.2019) má Dubné celkem 1616 obyvatel. Množstvím rybníků, hrází, lesů a vyhlídkových míst je tato oblast výhodná zvláště pro pěší turistiku i projížďky na kole.

Část DUBNÉ má 727 stálých obyvatel. Nejvýznamnější dominantou obce je kostel Nanebevzetí Panny Marie, o kterém je v obecní kronice zmínka z r. 1390. První záznam o škole je z r. 1659. Bývala přízemní o jedné třídě. Nová čtyřtřídní školní budova byla vystavěna v r. 1888 a 1. září 1963 byla otevřena nová základní devítiletá škola. Stará školní budova byla zrekonstruována a nyní se v ní nachází obecní úřad včetně matriky a obřadní síně. V obci má trvalé sídlo také mateřská škola, pošta, zdravotní středisko a římskokatolická farnost. Na návsi je možnost občerstvení včetně stravování.

Největším podnikatelským subjektem v obci je Zemědělská společnost Dubné a. s. Na návsi vyniká nově opravený pomník padlých z 1. a 2. světové války. V Dubném působí jednotka Sboru dobrovolných hasičů, která je zařazena do záchranného systému okresu. Dubné má vlastní čistírnu odpadních vod, na níž je také napojena část Křenovice. Vlastní čistírnu odpadních vod má také místní část Třebín.

Kostel a sídla čápů

Křenovice

Křenovice jsou osada ležící mezi obcí Žabovřesky a obcí Dubné, jejíž je administrativně součástí. Křenovice jsou podle počtu obyvatel druhou největší místní částí Dubného – v roce 2011 zde trvale žilo 379 obyvatel. V osadě jsou dvě historické kapličky. Součástí Křenovic je také skupina chalup Čtyři zloději.

perfektní místo na pivo

Senec

Senec má nejoblíbenější strana, potápět se sice již nesmím ale rád se sem vrátím